Dank voor uw bericht

Uw bericht is succesvol verzonden, wij doen ons uiterste best om zo snel mogelijk te reageren. We wensen u een prettige dag!

Uw contactinformatie

U stuurt dit bericht aan

Uw vraag

* Verplicht

Productnieuws

Innova IMPAQT signaleert verliezen en de oorzaken daarvan

05 Dec 2017

Een voorbeeld van primaire kipverwerking

Innova IMPAQT

Het bereiken van de hoogst mogelijke algehele effectiviteit binnen een verwerkingsbedrijf is niet langer mogelijk zonder degelijke softwarebesturing. Dat is precies waar IMPAQT (Intelligent Monitoring of Performance, Availability and Quality Trends), Innova’s module voor effectiviteit van apparatuur, om de hoek komt kijken. Het kan met uiterste nauwkeurigheid de kleinste ongewenste productieverliezen lokaliseren. Zelfs in een zeer goed georganiseerd en geautomatiseerd pluimveeverwerkingsbedrijf kan IMPAQT waarde toevoegen.
 

Realtime inzicht om het volledige potentieel te bereiken
 

Bijna alle apparatuur in het primaire proces kan beschikken over geïntegreerde sensoren voor het meten van prestaties tijdens de productie. Door gebruik te maken van de gegevens van deze sensoren, kan  IMPAQT laten zien welke processen rendementsverlies veroorzaken of waar de lijn stopt. Uitsluitend gebaseerd op data, zijn deze resultaten zonder enige twijfel volledig betrouwbaar.

Er kunnen zich altijd eenmalige incidenten of incidentele storingen voordoen en deze zijn moeilijk te voorkomen, maar wanneer dezelfde storingen telkens terugkeren, hoe klein het verlies dan ook mag zijn, is het tijd voor de bedrijfsleiding om in te grijpen.
 

Innova processing control software

IMPAQT VOORKOMT DISCUSSIE

Innova IMPAQT is gericht op betrouwbaarheid. Het maakt prestatie-indicatoren beschikbaar die real-time de kleinste verliezen en de oorzaken daarvan aantonen. Op deze manier voorkomt IMPAQT discussie, zodat het management in staat is beslissingen te nemen die gebaseerd zijn op reële gegevens, namelijk de volledig betrouwbare en transparante data uit IMPAQT.
 

TOEZICHT OP DE PANKLAARPRESTATIES

Eenmaal geïnstalleerd in een verwerkingsbedrijf, is Innova IMPAQT het perfecte hulpmiddel om prestaties, beschikbaarheid en kwaliteit op topniveau te garanderen. In de praktijk wordt het management in staat gesteld om zelfs de kleinste daling in prestaties in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen identificeren en hierop te reageren. Laten we de prestaties wat betreft het panklaarmaken als voorbeeld nemen: stel dat IMPAQT een gering verlies in prestatie vaststelt; het kan dan direct in detail de oorzaken achterhalen.
 

Innova graphInnova IMPAQT signaleert zelfs de kleinste verliezen, detecteert de oorzaken en helpt om prestaties, beschikbaarheid en kwaliteit op het hoogste efficiëntieniveau te houden. 

TOT IN DETAIL

“In de grafiek van ons voorbeeldproject, kunnen we zien dat na het vervangen van onderdelen en een optimale instelling, de prestaties van de panklaarmachine al aanzienlijk beter waren, maar nog steeds niet consequent. Op dat moment zouden we kunnen besluiten om IMPAQT de prestaties te laten tonen per eenheid. In ons voorbeeld hebben we gezien vanuit IMPAQT dat er slechts drie eenheden onder de maat presteerden, en niet de gehele machine. Na het vervangen van deze afzonderlijke eenheden, waren de prestaties weer optimaal en volledig onder controle,” stelt Innova IMPAQTprojectcoördinator Dirk Kuijpers. “Dit is een prachtig voorbeeld van hoe IMPAQT zelfs de kleinste details kan bewaken en analyseren om het volledige potentieel te bereiken.”
 

VERLIEZEN TIJDENS HET AANHANGEN

Verliezen tijdens het aanhangen is ook een belangrijk probleem dat kan worden opgelost door IMPAQT, aangezien elke lege haak aan het begin van de lijn keer op keer terugkomt verderop in het proces. Op meerdere plaatsen in de lijn ontstaat dan een inefficiëntie bij mensen en apparatuur, wachtend op volle haken.

Door het aanhangproces op een efficiënte manier te integreren in IMPAQT zijn deze gegevens eenvoudiger te verzamelen en verkrijgbaar in realtime. IMPAQT heeft als taak elke lege haak te detecteren en te bepalen of dit te wijten is aan slechte handmatige prestaties tijdens het aanhangen Wanneer er een storing is in bijv. de aanvoer van levend pluimvee, mag IMPAQT deze lege haken niet aanmerken als verlies door aanhangen. Dit is mogelijk door gebruik te maken van sensoren bij de transportband waar de invoer van levend pluimvee plaatsvindt, die beschikbaarheid registreren.
 

DE FEITEN ONDER OGEN ZIEN

Hoe kunnen zulke verliezen tijdens het aanhangen worden verminderd? Wanneer IMPAQT telkens dezelfde prestatieverliezen aangeeft na een bepaalde verandering van shift, kan het zijn dat het betreffende team behoefte heeft aan een betere training. Door de data van IMPAQT aan de teamleden te tonen, zou dat hen kunnen stimuleren om te streven naar een zo goed mogelijke prestatie tijdens het aanhangen. Dit toont aan dat IMPAQT iedereen met de neus op de feiten drukt en de feiten leiden tot verbetering.
 

DE SCHERMEN TONEN ALLES

IMPAQT-gegevens komen samen in het overkoepelende softwareplatform Innova. Het uitlezen van deze database is gemakkelijk en rapportages of aangepaste dashboards kunnen per dag, week, maand of jaar gemaakt worden. Het Innova IMPAQT scherm geeft alles weer. De “bedrijfstijd-balk” geeft duidelijk aan wanneer er volledige productie wordt verwacht, rekening houdend met pauzes. De productieverliezen worden in het rood weergegeven met hun oorzaken.

IMPAQT is een hulpmiddel voor het signaleren en het genereren van rapporten en histogrammen; het toont de gebieden die moeten worden aangepakt om mogelijke verliezen uit te sluiten. Verlies kan verminderde beschikbaarheid betekenen (stilstand of lege haken), kwaliteitsverlies of prestatieverlies.