Juridisk ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse for e-mail

Bemærk, at alle e-mails, der afsendes fra Marel-adresser, kun er tiltænkt den navngivne modtager og kan indeholde informationer, der er fortrolige og pålagt særlige restriktioner. Dette inkluderer også vedhæftede filer:

Hvis du ved et tilfælde, en fejl eller uden specifik godkendelse har modtaget en e-mail fra Marel, beder vi dig om at meddele det til os med det samme. Vi beder dig om at opretholde streng fortrolighed og hverken læse, kopiere eller på anden vis bruge indholdet i den pågældende e-mail på nogen måde.

Ansvarsfraskrivelse for internetside:

Anvendelsesområde
Disse vilkår og betingelser i denne “Juridiske meddelelse” gælder for brugen af denne internetside. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser eller ikke accepterer dem til fulde, kan du ikke anvende denne internetside. Hvis du bruger denne internetside, anses det som en accept af disse vilkår og betingelser samt en accept af vores brug af cookies.

Informationernes nøjagtighed
Selv om vi med alle rimelige bestræbelser prøver på at sikre, at informationerne på denne internetside er korrekte, skal du være opmærksom på, at informationerne kan være ufuldstændige, unøjagtige, ikke opdaterede og at der ikke kan garanteres for dem. Vi opdaterer regelmæssigt vores internetside og kan således på ethvert tidspunkt ændre indholdet.

Intellektuel ejendom
Materialerne (billeder og tekst), der er offentliggjort på denne internetside, er ophavsretligt beskyttet og ejet af Marel sammen med eventuel anden intellektuel ejendom i materialet. Alle rettigheder forbeholdt. © Marel 1999-2016. Intet af denne internetside må kopieres, genoffentliggøres, udspredes i offentligheden, sendes, uploades, transmitteres, distribueres, modificeres eller handles med på nogen måde overhovedet uden forudgående skriftlig tilladelse fra Marel, og i et sådant tilfælde kun på en sådan måde, at kildens og de intellektuelle ejendomsrettigheder fremgår.

Ansvarsfraskrivelse for cookies og Google Analytics
For at få denne internetside til at fungere korrekt placerer vi nogle gange små datafiler (også kendt som cookies) på din computer. De fleste store udbydere af hjemmeside- eller internettjenester gør det samme. Cookies er ment som en hjælp til, at internetsiden kan huske dine indstillinger (skriftstørrelse, sprog og andre præferencer, som du måtte have ved visningen af internetsiden). Vores cookies bruges ikke til at identificere dig personligt. Du kan kontrollere cookies og/eller slette cookies efter ønske – for flere informationer henvises til AboutCookies.org.

Endvidere anvender denne internetside Google Analytics, der er en internetanalysetjeneste tilvejebragt af Google, Inc. ("Google"). Google Analytics anvender "cookies", der er tekstfiler, som placeres på din computer, så internetsiden kan analysere, hvordan brugerne anvender internetsiden. De informationer, der genereres af en cookie om din brug af internetsiden (herunder din IP-adresse) vil blive transmitteret til og gemt af Google på servere i USA. Google vil bruge disse informationer med henblik på at evaluere din brug af internetsiden, udarbejde rapporter til internetsidens operatører om aktiviteten på internetsiden og tilvejebringe andre tjenester, der er relateret til internetsidens aktivitet og internetbrug. Google kan også overføre disse informationer til tredjeparter, hvor dette er påkrævet af loven, eller hvor sådanne tredjeparter behandler informationer på Googles vegne. Google vil ikke knytte din IP-adresse til andre data, der opbevares af Google. Du kan afvise denne anvendelse af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men hvis du gør dette, skal du være opmærksom på, at du måske ikke kan bruge den fulde funktionalitet på denne internetside. Ved at anvende denne internetside giver du samtykke til, at data om dig kan behandles af dig på en måde og med de formål, som er angivet ovenfor.

Informationer, som vi indsamler fra dig
Vi er omhyggelige med at respektere vores online-gæsters privatliv. Informationer, der kan identificere en online-gæst, indsamles kun, hvis det frivilligt tilbydes af gæsten. Oplysninger, som du giver til denne internetside, kan blive tilført til vores database. Vi kan anvende dine informationer til markedsføringsformål. Vi vil ikke offentliggøre dine informationer til andre parter end Marel-afdelinger, der har disse formål. Vi kan kontakte dig via post, telefon eller e-mail med tilbud om vores ydelser eller kommende begivenheder, der kan være af interesse for dig.

Vi kan indgå kontrakter med tredjeparts tjenesteudbydere som del af deres normale forretningsdrift i forbindelse med finansiering, revision, regeloverholdelse eller andre administrative funktioner, og disse tjenesteudbydere kan have adgang til disse data. Datamodtagerne kan befinde sig i eller udenfor Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), herunder i lande, hvor der ikke er samme grad af beskyttelse af persondata som i EØS. Når det er relevant og som krævet i henhold til gældende databeskyttelseslove, vil vi via kontraktlige forholdsregler (hvis dette er relevant under de umodificerede klausulmodeller fra EU-kommissionen) eller på anden vis kræve, at sådanne datamodtagere opretholder tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at kunne sikre personlige data. Vi vil også tage rimelige foranstaltninger for at sikre, at personlige data kan beskyttes i henhold til de lovmæssige krav. Hvis der er behov for, at de behandlede personlige data skal fjernes fra vores filer eller skal opdateres, kan du sende en e-mail til marketingafdelingen for Marel hf eller dets tilknyttede selskaber (se www. marel.com), og vi vil så med rimelige bestræbelser realisere denne anmodning i det ønskede omfang. Det samme gør sig gældende, hvis du ønsker at vide, hvilke personlige data der behandles om dig. Sådanne oplysninger skal gives gratis én gang om året, hvis der bedes skriftligt herom. Du kan finde flere oplysninger i vores databeskyttelsespolitik.

Begrænset erstatningsansvar
I det maksimale omfang som tilladt af loven er Marel på ingen måde overhovedet erstatningsansvarlig overfor personer eller organisationer for brugen, udformningen, fortolkningen eller afhængigheden af nogle eller alle de informationer eller materialer, der er på internetsiden, eller manglende mulighed for at få adgang til internetsiden.

Gældende lov og afgørelse af tvister
Alle tvister, der på nogen måde er forårsaget af brugen af denne internetside, skal eksklusivt være dækket af Islands lovgivning og skal afgøres af den kompetente domstol i Reykjavik.