10.01.18 Oppdatert 02.07.19

Hodekapper til laks og ørret

Med Marel sin automatiske Hodekapper MS 2720 til laks og ørret kan du forbedre utbyttet ditt ytterligere.
Salmon Deheader

Lakseforedlere leter hele tiden etter muligheter for å forbedre utbyttet sitt og produksjonskapasiteten sin. Vår nye Hodekapper til laks og ørret sørger for dette gjennom presisjonskutting av hver enkelt fisk og dermed optimal utnyttelse av laksen, samtidig som den kappede fisken sendes automatisk inn i vår Filetmaskin MS 2730.

Hodekapperens unike kutteegenskaper ble først vist på Marel sitt Salmon ShowHow i 2017, og når Lerøy sitt nye anlegg på Jøsenøya begynner sin produksjon senere i år, blir dette et av de mest avanserte og moderne lakseanleggene i verden. Her vil mye av Marel sitt high-tech lakseforedlingsutstyr og -systemer bli å finne, inkludert vår nye hodekapper.

Med presis og jevn kutting og skånsomme håndtering sikrer hodekapperen fileter av meget høy kvalitet. Hodekapperen MS 2720 kan også bidra til økt produktivitet og er svært enkel å betjene siden alle innstillinger og oppgaver gjøres via touch skjerm ved siden av operatørplatformen, der fisken mates inn i maskinen.

Les mer om vår Lakse Hodekapper.