<p>Innova – en forklaring</p>

<h4>Kontrollerer, overvåker, forbedrer</h4> <p>Innova sikrer pålitelig datainnsamling og gir dermed full sporbarhet gjennom hele produksjonsprosessen. Dette omfatter blant annet sanntidsovervåking av sentrale resultatindikatorer (KPI-er) som utbytte, gjennomstrømning, kvalitet, kapasitet og arbeidseffektivitet. Disse verdifulle innsiktene gjør det mulig for produsentene å identifisere muligheter for forbedringer, samtidig som produksjonen er i samsvar med kvalitets- og mattrygghetsstandarder.</p>

Innova Food Processing-programvare spenner fra enkle enhetskontrollmoduler til totale foredlingsløsninger tilpasset de enkelte behovene til matprodusentene.

  • Full kontroll over prosessene dine
  • Sporbarhet gjennom hele systemet
  • Rapporter og instrumentpaneler i sanntid
  • Pålitelig papirløs datainnsamling i et sentralisert system
  • Sanntidsovervåkning av nøkkeltall som utbytte, gjennomstrømning og kvalitet
  • Erfarne matforedlingskonsulenter

Produksjonsoversikt

MES-funksjonaliteten (Manufacturing Execution System) hjelper ledere innenfor næringsmiddelproduksjon å være proaktive når det gjelder å levere kvalitetsprodukter i tide, på en kostnadseffektiv måte. Programvaren gir full produksjonskontroll og sporbarhet fra mottak av råmateriale, gjennom foredling og videre til sluttvarelager.

innova_productionline-no.jpg

Et kraftig, sammenkoblet styringssystem

1. Mottak av forsyninger

Forbruksartikler mottas i systemet, kontrolleres, veies og merkes. All informasjon om sporbarhet blir lagt inn, og forsyningene blir lagerført. I ferskvareindustrien er det viktig å kontrollere råvarene for å redusere tap og modne produktene til optimal tilstand.

2. Råvarebeholdning

Beholdningen på råvarelageret er kjent til enhver tid. Varene kan tildeles en lagerplass med en gang de blir lagerført. For hver vare på lageret er informasjon om mengde, alder, utløpsdato, plassering og leverandør viktig for produksjonsplanlegging og -styring. Når varer er tilordnet forskjellige produksjonslinjer, er det mulig å finne nøyaktig informasjon om råvarebruk, kostnad og opprinnelse av råstoff per produksjonslinje.

3. Foredling

Marel tilbyr et bredt spekter av foredlingsutstyr som alltid er tilknyttet Innova, for å gi så nøyaktig kontrollkontroll som mulig. Innova kan styre enkeltmaskiner eller hele produksjonslinjer, for eksempel intelligente maskiner for porsjonering og trimming, utstyr for gradering og batching, linjer for trimming og utbeining, pakke- og merkeutstyr, alt slags veieutstyr, vision-enheter og RFID logistikkløsninger. Alt dette utstyret gir sanntidsdata for ytelsesovervåking for å optimalisere lønnsomheten i hvert trinn.

4. Pakking

Avansert pakkings- og merkingsløsninger med full funksjonalitet for lageroversikt, legging på pall, og ordrebehandling. Systemet gir full støtte for prosessveiing, lagerkontroll, pakking, overvåking av «giveaway» og merking av eskene til ferdige varer. Ordrene kan bli behandlet online, pallene lastet automatisk og merkene skrevet ut basert på sanntidsdata. Sluttprodukter kan spores tilbake til leveringen fra den opprinnelige leverandøren.

5. Sluttvarelager

Ferdige varer flyttes til lager eller produseres direkte på lager i pakningsprosessen. Produktene kan settes på paller og lokaliseres på lageret. Lagerbeholdningen er kjent i hvert ledd samtidig med all tilgjengelig relevant data, for eksempel alder, utløpsdato og lagertid. Med internettilkoblede mobile skannere blir lagertransaksjoner utført for hver skanning, noe som gir oppdatert informasjon.

6. Send

Gjør levering av de endelige varene både jevn og rask. Varer kan leveres med full sporbarhet hele veien gjennom behandling og tilbake til leverandøren.

7. Kontorer

Ledere får full kontroll over produksjonsprosessen og overfører enkelt informasjon til rapporter og eksterne systemer (for eksempel ERP-systemer) for total oversikt, kostnadsberegning og produksjonsplanlegging. Det forbedrer alle sider ved produksjonsprosessen og gjør at ledere kan sørge for økt produksjon på kortere tid, redusere «giveaway», utnytte arbeidskraft og råvarer bedre, redusere risiko og ha full sporbarhet på sluttproduktet.

Alle ledd

I alle produksjonsledd kan kvalitetssikringsinspeksjoner settes opp og kobles til sporbarhet og produksjonsdata.

Innova tilbyr sanntidskontroll og historisk analyse av produksjonsresultater. Dette gjør det mulig å overvåke og analysere prosessen og evnen til å generere juridisk nødvendig dokumentasjon.

En rekke standardrapporter og instrumentpaneler er inkludert. Det er også mulig å lage tilpassede rapporter og instrumentpaneler.

Historiske data er tilgjengelige så lenge kunden ønsker dem og er enkle å bruke til trendanalyser. Dette kommunikasjons- og informasjonssystemet har også flotte grafiske muligheter.

Hovedfordeler

Sanntidsinformasjon

Innova inneholder live instrumentpaneler som overvåker prosessene og produksjonsdata i sanntid, slik at du kan respondere umiddelbart på eventuelle avvik.

En allsidig funksjon for rapportering i sanntid gir næringsmiddelprodusenter fullstendig oversikt over produksjonsprosessen gjennom live instrumentpaneler. Man kan treffe gode avgjørelser i sanntid for å optimalisere produksjonsresultatene og skreddersy foredlingsoversikten til spesifikke behov.

Overvåk foredlingsytelsen, og innhent sanntidsdata fra produksjonslinjen for å overvåke

  • Ansattemål
  • Foredlingslinje for utbytte, kvalitet og gjennomstrømning.

Systemet genererer standardbehandlingsrapporter som kan brytes ned etter tid, materiale, kunde, ordre og andre parametere som brukes til intern og ekstern rapporteringsbehov.

Detaljert produksjonsrapportering med statiske rapporter og live oversikter

Innova innhenter sanntidsdata fra utstyret ditt for å gi deg en grundig oversikt over produksjonen. Systemet genererer standardiserte produksjonsrapporter som kan brytes ned i time, vare, kunde og andre parametere, for å dekke interne og eksterne rapportbehov. Innova lar deg enkelt eksportere data i forskjellige formater til videre analyse. Innova inkluderer også live instrumentpaneler som overvåker utstyret og produksjonen i sanntid, slik at du kan respondere umiddelbart på eventuelle avvik.