Dziękujemy za wiadomość

Twoja wiadomość została wysłana, dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej na nią odpowiedzieć.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wiadomość zostanie wysłana do

Zapytanie

* Wymagane pola

Zastrzeżenia prawne

Informacja o wyłączeniu odpowiedzialności w wiadomości e-mail

Zastrzegamy, że wszelkie wiadomości e-mail wysyłane z adresów Marel są przeznaczone jedynie dla wskazanych odbiorców i mogą zawierać informacje, które są poufne i zastrzeżone. Dotyczy to także załączników.

Jeśli użytkownik przypadkowo, omyłkowo lub bez określonego upoważnienia otrzymał wiadomość e-mail od Marel, prosimy o natychmiastowe powiadomienie nas o tym. Prosimy o zachowanie ścisłej poufności i nieodczytywanie, niekopiowanie ani niewykorzystywanie treści wiadomości e-mail w jakikolwiek inny sposób.

Informacja o wyłączeniu odpowiedzialności na stronie internetowej

Zastosowanie
Do korzystania z niniejszej strony zastosowanie mają warunki i postanowienia określone w niniejszych „Informacjach prawnych“. Jeśli użytkownik nie akceptuje tych warunków i postanowień lub nie akceptuje ich w całości, nie może korzystać z tej strony. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację podanych warunków i postanowień, a także akceptację stosowania przez nas plików cookie.

Dokładność informacji
Choć dokładamy wszelkich rozsądnych starań, aby zagwarantować prawidłowość informacji znajdujących się na tej stronie, należy pamiętać, że informacje te mogą być niepełne, niedokładne lub nieaktualne i nie możemy zagwarantować ich bezbłędności. Naszą stronę aktualizujemy regularnie; jej zawartość w dowolnym momencie może ulec zmianie.

Własność intelektualna

Materiały (obrazy i tekst) zamieszczone na tej stronie są objęte prawami autorskimi i stanowią własność Marel wraz z każdą inną własnością intelektualną dotyczącą takich materiałów. Wszelkie prawa zastrzeżone. © Marel 1999-2016. Żadna część tej strony nie może być kopiowana, publikowana ponownie, wykonywana publicznie, emitowana, umieszczana w internecie, transmitowana, dystrybuowana, modyfikowana ani wykorzystywana w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Marel, a po jego uzyskaniu jedynie w sposób uwzględniający źródło i prawa własności intelektualnej.

Wyłączenie odpowiedzialności dotyczące plików cookie i Google Analytics
Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie tej strony, czasem umieszczamy na komputerze użytkownika niewielkie pliki z danymi, zwane plikami cookie. Tak samo postępuje większość dużych operatorów stron internetowych lub dostawców usług internetowych. Pliki cookie służą do zapamiętywania ustawień użytkownika przez stronę (rozmiar czcionki, język i inne preferencje użytkownika aktualne podczas przeglądania przez niego danej strony). Nasze pliki cookie nie są wykorzystywane do osobistego identyfikowania użytkownika. Użytkownik może kontrolować pliki cookie i usuwać je według własnego uznania – szczegóły na ten temat znajdują się na stronie AboutCookies.org.

Oprócz tego niniejsza strona wykorzystuje usługę Google Analytics świadczoną przez Google, Inc. („Google“). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, czyli pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika, które ułatwiają analizę korzystania ze strony przez użytkowników. Generowane przez plik cookie informacje na temat korzystania ze strony przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) są przekazywane do Google i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje do oceny sposobu użytkowania strony przez użytkownika, tworzenia raportów aktywności dla operatorów stron internetowych i świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane zgodnie z prawem lub jeśli takie osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie poprzez wybór odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że może to uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji tej strony. Poprzez korzystanie z niniejszej strony użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych przez Google w sposób oraz w celach wyszczególnionych powyżej.

Informacje zbierane od użytkownika
Staramy się respektować prywatność osób odwiedzających naszą stronę internetową. Informacje umożliwiające identyfikację gościa strony są zbierane tylko wówczas, gdy gość przekazuje je dobrowolnie. Wszystkie szczegóły podawane przez użytkownika na tej stronie mogą być dodawane do naszej bazy danych. Informacje o użytkowniku mogą być przez nas wykorzystywane do celów marketingowych. Informacji o użytkowniku nie będziemy ujawniać do tych celów innym podmiotom z wyjątkiem oddziałów Marel. Możemy kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, telefonu lub poczty elektronicznej, aby przedstawić mu oferty naszych usług lub informacje o nadchodzących wydarzeniach, które mogą go zainteresować.

Możemy zawierać umowy z zewnętrznymi usługodawcami w ramach ich zwykłej działalności w odniesieniu do finansów, księgowości, przestrzegania przepisów i innych funkcji administracyjnych, w związku z czym wspomniani usługodawcy mogą posiadać dostęp do danych. Odbiorcy danych mogą znajdować się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG“) lub poza nim, w tym w krajach, które nie stosują ochrony danych osobowych na tym samym poziomie, co w EOG. Tam, gdzie będzie to stosowne i wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, będziemy żądać za pomocą środków umownych (w stosownych przypadkach na podstawie niezmienionych standardowych klauzul Komisji Europejskiej) lub w inny sposób, aby wspomniani odbiorcy danych stosowali odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych. Będziemy podejmować także uzasadnione działania mające zapewnić ochronę danych osobowych zgodnie z wymogami ustawowymi. Jeśli przetwarzane dane osobowe będą wymagały usunięcia z naszej ewidencji lub aktualizacji, użytkownik może wysłać e-mail na adres dataprotection@marel.com (Marel hf) lub jej podmiotów powiązanych (patrz www.marel.com), a my wówczas podejmiemy uzasadnione działania, aby spełnić jego żądanie w wymaganym zakresie. To samo dotyczy sytuacji, gdy użytkownik chciałby złożyć skargę lub dowiedzieć się, które dane osobowe dotyczące jego osoby są przetwarzane. Takie informacje będą przekazywane co roku bezpłatnie na pisemne życzenie. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności danych.

Ograniczenie odpowiedzialności
W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo Marel w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby lub organizacji z tytułu wykorzystywania lub interpretowania wszelkich informacji lub materiałów znajdujących się na stronie bądź też polegania na takich informacjach lub materiałach, lub niemożności wejścia na stronę.

Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów
Wszelkie spory wynikające w jakikolwiek sposób z korzystania z niniejszej strony będą regulowane wyłącznie według prawa islandzkiego i rozstrzygane przez właściwy sąd w Reykjaviku.