False {

}

False {

}

False {

}

False {

}

Industries

  • Gia cầm
  • Thịt

<p>Kiểm soát toàn bộ quy trình sản xuất bằng phần mềm Innova</p>

<p>Innova là phần mềm mạnh mẽ và toàn diện, thu thập và tổng hợp dữ liệu, cho phép bạn cải thiện hiệu quả và nâng cao năng suất.</p>

<p>Transforming food processing</p>

<p>Chúng tối đã gây dựng được uy tín trong việc sáng tạo, phát triển và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao cho các công ty chế biến thực phẩm. Các thiết bị và hệ thống hiện đại của chúng tôi giúp nhưng công ty chế biến thực phẩm thuộc mọi quy mô, ở tất cả các thị trường, hoạt động với năng suất cao nhất.</p>

Narfi Thorsteinn Snorrason

<p>Tôi tự hào rằng tại Marel chúng tôi đang <span class="colored-text">thay đổi cách thực phẩm được chế biến</span> trên toàn thế giới.</p>