Marel Cá

Khám phá cách thức các thiết bị, hệ thống và phần mềm tiên tiến của chúng tôi có thể giúp các nhà chế biến cá đạt được năng suất tối ưu.

<p>Đi đầu trong ngành chế biến cá</p>

<p>Trong hơn 40 năm qua, Marel đã giúp các nhà chế biến cá trên toàn thế giới tận dụng được nguyên liệu sống tốt hơn, đồng thời giảm thời gian chế biến và tăng cường tự động hóa và an toàn thực phẩm. Dù mục tiêu hay quy mô tổ chức của bạn là gì, chúng tôi cũng đều có sản phẩm để giúp doanh nghiệp của bạn phát triển.</p>

Giới thiệu về Marel Cá

<p>Marel là nhà cung cấp hàng đầu thế giới chuyên về thiết bị độc lập và hệ thống tích hợp tiên tiến cho tất cả các giai đoạn của chuỗi giá trị chế biến cá. Hệ thống của chúng tôi bao gồm các cấp độ từ quy mô đơn lẻ đến dây chuyền sản xuất tích hợp và hệ thống chìa khóa trao tay, cả trên tàu đánh bắt và trên bờ.</p>

/vi/ca/about/