Marel Gia cầm

Là công ty dẫn đầu thị trường toàn cầu về hệ thống và dịch vụ chế biến gia cầm tiên tiến, chúng tôi hỗ trợ khách hàng cải thiện và đổi mới công nghệ chế biến gia cầm.