Kiểm soát toàn bộ quy trình sản xuất bằng phần mềm Innova

Innova là phần mềm mạnh mẽ và toàn diện, thu thập và tổng hợp dữ liệu, cho phép bạn cải thiện hiệu quả và nâng cao năng suất.

Giới thiệu về Innova

<p>Phần mềm Innova dùng trong ngành chế biên thực phẩm cho phép các công ty chế biến tối đa định mức và năng suất, tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm. Mỗi công đoạn đều được tích hợp khả năng truy suất nguồn gốc.</p> <p>Phần mềm Innova có đầy đủ tính năng cần có cho hệ thống điều hành sản xuất (MES) trong ngành chế biến thực phẩm.</p> <p>Được thiết kế để cải thiện năng xuất và thời gian sản xuất thực, phần mềm Innova cung cấp nhiều mô-đun để quản lý và giám sát quy trình sản xuất.</p>

/vi/phan-mem/about-innova/