Advancing food processing

Khám phá những hoạt động của chúng tôi nhằm cải thiện công nghệ chế biến cho bạn, mỗi ngày, từng bước một

Industries

  • Gia cầm
  • Thịt

<p>Kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất nhờ công nghệ Innova</p>

<p>Innova là phần mềm mạnh mẽ và toàn diện, thu thập và đối chiếu dữ liệu, cho phép bạn cải thiện hiệu suất và nâng cao năng suất.</p>

<p>Kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất nhờ công nghệ Innova</p>

<p>Advancing food processing</p>

<p>Chúng tôi đã gây dựng danh tiếng về sự đổi mới, phát triển và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao cho các công ty chế biến thực phẩm. Các thiết bị và hệ thống hiện đại của chúng tôi giúp những công ty chế biến thực phẩm thuộc mọi quy mô, ở tất cả các thị trường, hoạt động với năng suất cao nhất.</p>

<p>Advancing food processing</p>

Narfi Thorsteinn Snorrason

<p>Tôi tự hào rằng công ty Marel chúng tôi đang thay đổi công nghệ chế biến thực phẩm trên toàn thế giới.</p>

;