Viðskipti stjórnenda

Marel abstract

Stjórn Marel hf. ákvað þann 16. febrúar 2023 að veita starfsmönnum kauprétti að allt að 10.227.000 hlutum í félaginu, þar af 1.480.000 hlutum til framkvæmdastjórnar. Kaupréttirnir verða veittir meðlimum framkvæmdastjórnar og starfsmönnum félagsins í lykilstöðum, samtals 396 starfsmönnum.

Kaupréttarsamningunum er ætlað að samtvinna hagsmuni starfsmanna og félagsins til lengri tíma. Skilmálar eru í samræmi við kaupréttarkerfi sem samþykkt var á aðalfundi Marel hf. þann 16. mars 2022 og í samræmi við starfskjarastefnu félagsins.

Meginefni kaupréttarsamninganna er eftirfarandi:

  • Veittur er kaupréttur á hlutabréfum á grunnverðinu EUR 3,80 á hlut.* Verðið skal leiðrétt fyrir arðgreiðslum sem kunna að verða ákveðnar frá útgáfudegi kaupréttanna.
  • Ávinnslutími (e. vesting time) er þrjú ár frá úthlutun. Heimilt verður að nýta áunna kauprétti fjórum sinnum á ári eftir birtingu ársfjórðungsuppgjöra. Fyrsta nýtingartímabil mun hefjast eftir birtingu ársuppgjörs fyrir árið 2025, á fyrsta ársfjórðungi 2026. Kaupréttarhafar geta frestað nýtingu á kaupréttum sínum til fyrsta ársfjórðungs ársins 2027, þegar samningar renna út og falla þá ónýttir kaupréttir niður á sama tíma.
  • Meðlimum framkvæmdastjórnar (Executive Board) Marel ber að halda eftir hlutum sem nema fjárhæð hreins hagnaðar af kaupréttunum, þegar skattar hafa verið dregnir frá, þar til eftirfarandi fjárhæðarviðmiðum er náð, mælt í virði hlutafjáreignar í félaginu sem margfeldi af grunnárslaunum: forstjóri þrisvar sinnum árslaun; aðrir meðlimir framkvæmdastjórnar Marel tvisvar sinnum árslaun.
  • Kaupréttur er aðeins gildur sé kaupréttarhafi í starfi hjá Marel (Marel hf. eða dótturfélaga þess) þegar ávinnslutíma lýkur.

Heildarfjöldi útistandandi kauprétta sem Marel hf. hefur veitt starfsmönnum sínum nemur nú 28,6 milljónum hluta, eða um 3,7% hlutafjár í félaginu, og er þá meðtalin þessi nýja úthlutun kauprétta. Heildarkostnaður félagsins vegna nýju samninganna á næstu þremur árum er áætlaður um 9,2 milljónir evra og er þá byggt á reiknilíkani Black-Scholes.

Kaupréttargengið er ákvarðað út frá lokagengi hlutabréfa Marel hf. á Euronext Amsterdam þann 16. febrúar 2023, þ.e. EUR 3,80 á hlut.

Upplýsingar um kauprétti sem veittir voru meðlimum framkvæmdastjórnar Marel:

Forstjóri (upphafleg tilkynning) PDF (0.1MB)
Chief Business Officer & Deputy CEO (upphafleg tilkynning) PDF (0.1MB)
Chief Human Resources Officer (CHRO) (upphafleg tilkynning) PDF (0.1MB)
Chief Operating Officer (COO) (upphafleg tilkynning) PDF (0.1MB)
Fjármálastjóri (upphafleg tilkynning) PDF (0.1MB)


Get in touch

Our dedicated team is here to help and answer any questions you may have. Please complete the form, and we’ll get back to you as soon as possible. We look forward to hearing from you.

Login to get full access

Enter password to continue

Wrong password