Úthlutun kauprétta

Marel abstract

Þann 3. maí 2022 var tekin ákvörðun um að veita starfsmönnum kauprétti að 175.000 hlutum í félaginu, þar af voru 84.100 hlutir til framkvæmdastjórnar. Kaupréttirnir eru veittir meðlimi framkvæmdastjórnar og starfsmönnum félagsins í lykilstöðum, samtals 4 starfsmenn og úthlutunin tengist nýjum ráðningum og breytingum á lykilstöðum.

Kaupréttarsamningunum er ætlað að samtvinna hagsmuni starfsmanna og félagsins til lengri tíma. Skilmálar eru í samræmi við kaupréttarkerfi og starfskjarastefnu félagsins sem samþykkt voru á aðalfundi Marel hf. þann 16. mars 2022.

Meginefni kaupréttarsamninganna er eftirfarandi:

  • Veittur er kaupréttur á hlutabréfum á grunnverðinu EUR 4,95 á hlut.* Verðið skal leiðrétt fyrir arðgreiðslum sem kunna að verða ákveðnar frá útgáfudegi kaupréttanna.
  • Ávinnslutími (e. vesting time) er þrjú ár frá úthlutun. Heimilt verður að nýta áunna kauprétti í eitt ár eftir að ávinnslutíma lýkur, að frátöldum fjórum lokuðum tímabilum sem hvert um sig telja 30 daga fyrir birtingu árshlutauppgjöra félagsins. Kaupréttarhafar geta frestað nýtingu á kaupréttum sínum til annars ársfjórðungs ársins 2026, þegar samningar renna út og falla þá ónýttir kaupréttir niður á sama tíma.
  • Meðlimum framkvæmdastjórnar Marel ber að halda eftir hlutum sem nema fjárhæð hreins hagnaðar af kaupréttunum, þegar skattar hafa verið dregnir frá, þar til eftirfarandi fjárhæðarviðmiðum er náð, mælt í virði hlutafjáreignar í félaginu sem margfeldi af grunnárslaunum: forstjóri þrisvar sinnum árslaun; aðrir meðlimir framkvæmdastjórnar Marel tvisvar sinnum árslaun.
  • Aðrir kaupréttarhafar þurfa ekki að halda eftir hlutum.
  • Kaupréttur er aðeins gildur sé kaupréttarhafi í starfi hjá Marel (Marel hf. eða dótturfélaga þess) á nýtingardegi.

Heildarfjöldi útistandandi kauprétta sem Marel hf. hefur veitt starfsmönnum sínum nemur nú 24,9 milljónum hluta, eða um 3,2% hlutafjár í félaginu, og er þá meðtalin þessi nýja úthlutun kauprétta. Heildarkostnaður félagsins vegna nýju samninganna á næstu þremur árum er áætlaður um 156 þúsund evrur og er þá byggt á reiknilíkani Black-Scholes.

Upplýsingar um kauprétti sem veittir voru meðlimi framkvæmdastjórnar Marel eru í viðhengi.

* Kaupréttargengið er ákvarðað út frá lokagengi hlutabréfa Marel hf. á Euronext Amsterdam þann 3maí 2022, þ.e. EUR 4,95 á hlut.

Attachments:

Stacey Katz, CFO (upphafleg tilkynning) PDF (0.1MB)


Get in touch

Our dedicated team is here to help and answer any questions you may have. Please complete the form, and we’ll get back to you as soon as possible. We look forward to hearing from you.

Login to get full access

Enter password to continue

Wrong password