Viðskipti með eigin bréf

Placeholder Image

Breytingar á eigin hlutum félags

Nafn:

Marel hf.

Dagsetning viðskipta:

19.02.2018

Kaup eða sala:

Kaup

Tegund fjármálagernings:

Hlutabréf

Fjöldi hluta:

2.000.000

Gengi/Verð pr. Hlut:

378,50 ISK

Fjöldi hluta eftir viðskipti:

46.747.226

Dagsetning lokauppgjörs:

Ástæður viðskipta:

Viðskipti gerð á grundvelli heimildar frá stjórn Marel hf. til stjórnenda félagsins til að kaupa allt að 20 milljónum hluta að nafnvirði sbr. fréttatilkynningu 7. febrúar 2018. Get in touch

Our dedicated team is here to help and answer any questions you may have. Please complete the form, and we’ll get back to you as soon as possible. We look forward to hearing from you.

Login to get full access

Enter password to continue

Wrong password