<p>Beskrivelse af Innova</p>

<h4>Kontrol, overvågning, forbedring</h4> <p>Innova sikrer pålidelig dataindsamling og giver fuld sporbarhed igennem hele produktionsprocessen. Det omfatter realtidsovervågning af nøgletal (KPI'er) såsom udbytte, behandlet mængde, kvalitet, kapacitet og arbejdseffektivitet. Denne værdifulde indsigt hjælper producenterne med at afdække muligheder for forbedringer og sikre, at produktionen overholder standarder for kvalitet og fødevaresikkerhed.</p>

Innova Food Processing Software spænder fra simple enhedskontrolmoduler til samlede forarbejdningsløsninger, der er tilpasset behovet hos de enkelte fødevareproducenter.

  • Fuld kontrol over dine processer
  • Sporbarhed igennem hele systemet
  • Rapporter og realtids-dashboards
  • Pålidelig papirløs dataindsamling i et centraliseret system
  • Realtidsovervågning af nøgletal, såsom udbytte, behandlet mængde og kvalitet
  • Erfarne rådgivere inden for fødevareindustrien

Produktionsoversigt

Produktionsstyringsfunktionaliteten (MES) hjælper fødevareproduktionscheferne med at være proaktive, hvad angår leveringen af kvalitetsprodukter på en rettidig og omkostningseffektiv måde. Softwaren giver fuld produktionskontrol og sporbarhed fra modtagelsen af råvarer, gennem hele forarbejdningen og videre til færdigvarelager.

Innova Food Processing Software giver fuld produktionskontrol og sporbarhed fra modtagelsen af råvarer, gennem hele forarbejdningen og videre til færdigvarelager.

Et effektivt sammenkoblet administrationssystem

1. Modtagelse af emner

Emnerne modtages i systemet, kontrolleres, vejes og etiketteres. Alle sporbare oplysninger angives, og modtagne emner føres på lager. I ferskvareindustrien er det af afgørende betydning at kunne styre råvarelagerbeholdningen for at reducere tab og modne produkterne til det optimale tidspunkt.

2. Råvarebeholdning

Størrelsen af råvarelageret er til enhver tid kendt. Emnerne kan tildeles en lagerplads, når de leveres til lageret. For hvert enkelt emne på lager er det vigtigt med oplysninger som mængde, alder, udløbsdato, placering og leverandør for produktionsplanlægning og tidsplaner. Når emnerne er tildelt til de forskellige produktionslinjer, er der præcise oplysninger om råvareforbrug, omkostninger og råmaterialernes oprindelse for hver produktionslinje.

3. Forarbejdning

Marel tilbyder en lang række forskellige typer udstyr til forarbejdning, der alle er forbundet til Innova, så man opnår den mest præcise styring af fødevareforarbejdningen. Innova kan styre de enkelte maskiner eller hele produktionslinjer, som f.eks. intelligente portionerings- og afskæringsmaskiner, sorterings- og batchingudstyr, afskærings- og udbeningslinjer, paknings- og etiketteringslinjer, alle former for vejeudstyr, scanningsenheder og RFID-logistiske løsninger. Alt dette udstyr genererer realtidsdata til brug for ydelsesovervågning, så du kan optimere rentabiliteten på hvert enkelt arbejdstrin.

4. Pakning

Avancerede paknings- og etiketteringsløsninger med omfattende lagerstyrings-, palleterings- og ordrebehandlingsfunktioner. Systemet giver mulighed for fuld understøttelse af løbende vejning, lagerstyring, pakning, overvågning af spild og mærkning af færdigvarers ydre emballage. Ordrerne kan behandles online, paller påfyldes automatisk, og etiketter udskrives ud fra data i realtid. Færdigvarer kan spores tilbage til leverandøren.

5. Færdigvarelager

Færdigvarer overføres til lagerbeholdning eller produceres direkte til lager i forbindelse med pakningsprocessen. Produkter kan palleteres og lokaliseres på lageret. Lagerniveauet er kendt på ethvert tidspunkt med alle relevante data, som f.eks. alder, udløbsdatoer og tid på lager. Ved hjælp af online mobile scannere gennemføres lagertransaktioner scan-by-scan, hvilket sikrer altid opdaterede oplysninger.

6. Afsendelse

Gør afsendelsen af færdigvarerne både gnidningsløs og hurtig. Varerne kan leveres med fuld sporbarhed hele vejen gennem forarbejdningen og tilbage til leverandøren.

7. Kontorer

Ledende medarbejdere har fuld kontrol med produktionsprocessen og mulighed for nem overførsel af data til rapporter og eksport til eksterne systemer (som f.eks. ERP-systemer) for samlet overblik og planlægning af omkostninger og produktion. Programmet forbedrer alle elementer i produktionsprocessen og giver de ledende medarbejdere mulighed for at opnå en højere behandlet mængde på kortere tid, en reduktion af spild, bedre udnyttelse af arbejdskraft og råvarer, risikooptimering og fuld sporbarhed af færdigvarerne.

Alle trin

På alle trin i processen kan der angives kvalitetskontrolinspektioner, der linkes til sporbarhed og produktionsdata.

Innova tilbyder realtidsovervågning og historisk analyse af produktionsresultater. Dette muliggør overvågning og analyse af processen og muligheden for at generere juridisk påkrævet dokumentation.

Der er inkluderet en række standardrapporter og dashboards. Det er også muligt at oprette tilpassede rapporter og dashboards.

Historiske data er tilgængelige så længe som nødvendigt og er nemme at bruge til tendensanalyse. Dette værdifulde kommunikations- og informationssystem har fantastiske grafiske visningsmuligheder.

Hovedfordele

Realtidsoplysninger

Innova omfatter live-dashboards, der overvåger processer og produktionsdata i realtid, hvilket giver mulighed for omgående indgreb over for afvigelser.

En omfattende rapporteringsfunktion i realtid giver fødevareproducenterne et samlet overblik over produktionsprocesserne ved hjælp af dashboards. Der kan træffes intelligente beslutninger i realtid, så produktionsresultaterne optimeres, og procesvisningerne kan skræddersys til specifikke behov.

Overvågning af procesydelse og indsamling af realtidsdata fra proceslinjen

  • Medarbejdermål
  • Proceslinje for udbytte, kvalitet og behandlet mængde.

Systemet genererer standardproduktionsrapporter, der kan analyseres ud fra tid, materiale, kunde, bestilling og andre parametre, der benyttes til interne og eksterne rapporteringsbehov.

Detaljeret produktionsrapportering med statiske rapporter og live-dashboards

Innova indsamler realtidsdata fra produktionsudstyret og giver et omfattende overblik over produktionen. Systemet genererer standardproduktionsrapporter, der kan analyseres efter tid, materialer, kunde og andre parametre, der benyttes til interne og eksterne rapporteringsbehov. Innova giver dig mulighed for let at eksportere data i forskellige formater til videre analyse. Innova omfatter også live-dashboards, der overvåger udstyr og produktion i realtid, så du straks kan gribe ind over for afvigelser.