Fleksibilitet, effektivitet, sporbarhet

Finn ut hvordan vi forbedrer kjøttforedlingen for bedrifter over hele verden med løsninger som omfatter både primær-, sekundær- og videreforedling.

<p>Leder an innen<span class="colored-text"> kjøttforedling</span></p>

<p>Løsningene våre omfatter alt fra mottak av levende dyr til utsending av ferdige produkter. Uavhengig av forretningsstørrelse eller -mål kan vi hjelpe deg å nå dine foredlingsbehov med alt fra frittstående utstyr til totalløsninger.</p>

Nyheter og arrangementer

Om Marel Meat

<p>Marel Meat er en ledende global leverandør av integrerte systemer og avansert frittstående foredlingsutstyr til kjøttindustrien – fra mottak av levende dyr til ferdige pakker.</p>

/no/kjott/om-marel-meat/#meat