Juridisk ansvarsfraskrivelse

E-post ansvarsfraskrivelse

Vær oppmerksom på at all e-post sendt fra Marel-adresser, er kun ment for adressaten og kan inneholde opplysninger som er konfidensiell og privilegert. Dette inkluderer vedlegg.

Hvis du har ved en tilfeldighet, feil eller uten særskilt tillatelse mottatt en e-post fra Marel, ber vi om at du varsler oss umiddelbart. Vi ber deg om å opprettholde streng taushetsplikt og verken lese, kopiere eller på annen måte gjøre bruk av e-postinnholdet på noen måte.

Nettside ansvarsfraskrivelse

Anvendelighet
Vilkårene og betingelsene i denne "juridiske meddelelsen" gjelder for bruken av dette nettstedet. Hvis du ikke aksepterer disse vilkårene og betingelsene eller ikke akseptere de i sin helhet, kan du ikke bruke dette nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet aksepterer du disse vilkårene og betingelsene og aksepterer vår bruk av informasjonskapsler.

Korrekthet av informasjon
Mens vi gjør alt vi kan for å sikre at informasjonen som finnes på dette nettstedet er korrekt, bør du være oppmerksom på at informasjonen kan være ufullstendige, uriktige eller kan ha blitt foreldet og kan ikke garanteres eller sikres. Vi oppdaterer vårt nettsted regelmessig og kan dermed endre innholdet når som helst.

Åndsverk
Materialet (bilder og tekst) som er publisert på dette nettstedet er kopibeskyttet og eies av Marel sammen med ethvert annet åndsverk i slikt materiale. Alle rettigheter forbeholdt. © Marel 1999-2016. Ingen del av dette nettstedet kan kopieres, gis ut i ny utgave, fremføres offentlig, kringkastes, lastes opp, overføres, distribueres, endres eller behandles på noen som helst  måte, uten forutgående skriftlig tillatelse fra Marel, og da kun på en slik måte at kilde- og åndsverkrettigheter er anerkjent.

Informasjonskapsler og Google Analytics ansvarsfraskrivelse
For å få dette nettstedet til å fungere ordentlig, plassere vi noen ganger små datafiler, kjent som informasjonskapsler (cookies), på din datamaskinen. De fleste store nettside- eller internettleverandører gjør det samme. Informasjonskapsler er ment for å hjelpe nettstedet med å huske dine innstillinger (skriftstørrelse, språk og andre preferanser som du kan ha når du viser dette nettstedet). Våre informasjonskapsler brukes ikke til å identifisere deg personlig. Du kan kontrollere informasjonskapsler og/eller slette informasjonskapsler som du ønsker - for detaljer, se AboutCookies.org.

Dette nettstedet bruker dessuten Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google, Inc. ( "Google"). Google Analytics bruker "informasjonskapsler" som er tekstfiler som legges på datamaskinen din, for å hjelpe nettstedet med å analysere hvordan brukerne bruker nettstedet. Informasjonen som informasjonskapslene samler inn om din bruk av nettstedet (inkludert din IP-adresse), overføres til og lagres av Google på servere i USA. Google bruker denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet, utarbeide rapporter om nettstedsaktivitet for nettstedsoperatører og tilby andre tjenester som gjelder nettstedsaktivitet og internettbruk. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter når loven krever dette eller når slike tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke kople din IP-adresse til andre opplysninger som Google innehar. Du kan nekte bruk av informasjonskapsler ved å velge de aktuelle innstillingene i nettleseren din, men merk at dette kan medføre at du kanskje ikke får full funksjonalitet på dette nettstedet.  Ved å bruke dette nettstedet samtykker du til at Google kan behandle opplysninger om deg på den måten og for de formål som nevnes over.

Informasjon vi innhenter fra deg
Vi passer på å respektere personvernet til våre besøkende på nettet. Informasjon som kan identifisere besøkende på nettet, samles kun når den tilbys frivillig av den besøkende. Alle opplysninger som du gir til dette nettstedet kan bli lagt til vår database. Vi kan bruke dine opplysninger til markedsføringsformål. Vi deler aldri din informasjon med andre parter enn Marel-avdelinger for disse formålene. Vi kan kontakte deg via post, telefon eller e-post med våre tjenestetilbud eller kommende begivenheter som kan være av interesse for deg.

Vi kan inngå kontrakt med tredjeparts tjenesteleverandører som en del av dens/deres normale forretningsdrift i forbindelse med økonomi, regnskap, samsvar og andre administrative funksjoner og disse tjenesteleverandørene kan ha tilgang til dataene. Datamottakerne kan befinne seg innenfor eller utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ( "EØS"), inkludert i land som ikke fremfører den samme graden av vern av personopplysninger som EØS. Når det er hensiktsmessig og om nødvendig under gjeldende personvernlovgivning, vil vi kreve via kontraktmessige tiltak (hvis det er aktuelt, basert på den umodifiserte modellerklæring til Europakommisjonen) eller på andre måter at slike datamottakere opprettholder tilstrekkelige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger. Vi vil også treffe rimelige tiltak for å sikre at personopplysninger vil bli beskyttet i samsvar med lovfestede krav. Hvis de behandlede personopplysningene skal fjernes fra våre filer, eller må oppdateres, kan du sende en e-post til markedsavdelingen i Marel hf eller dets tilsluttede selskaper (se www.marel.com), og vi vil ta rimelige tiltak for å realisere denne fordringen til den grad det er nødvendig. Det samme gjelder hvis du ønsker å vite hvilke personopplysninger relatert til deg som behandles. Slik informasjon skal gis kostnadsfritt hvert år, hvis det blir bedt om skriftlig. For mer informasjon, se vår personvernpolicy.

Ansvarsbegrensning
I den grad det er tillatt av loven, skal Marel ikke være ansvarlig overfor noen person eller organisasjon, på noen måte ved bruk, konstruksjon eller tolkning av eller tillit til, alle eller noen av opplysningene eller materiellet som finnes på nettstedet eller manglende evne til å få tilgang til nettstedet.

Gjeldende lov og tvisteløsning
Alle tvister som på en hvilken som helst måte resulterer fra bruken av dette nettstedet, skal utelukkende reguleres av islandsk lov og avgjøres av den ansvarlige domstolen i Reykjavik.