Fullständig produktionskontroll med Innova

Innova är ett kraftfullt och heltäckande program som används för att samla in och sammanställa data, så att du kan förbättra prestanda och höja produktiviteten.

Om Innova

<p>Innova Food Processing Software är ett program som hjälper producenter att maximera produktionen och hastigheten, uppfylla kvalitetsstandarder och säkerställa livsmedelssäkerheten. Fullständig spårbarhet är inbyggd i varje steg.</p> <p>Innova innehåller de viktigaste MES-funktioner (Manufacturing Execution System) som krävs i dagens livsmedelsbearbetning.</p> <p>I Innova-programmet ingår en rad moduler för att hantera och övervaka livsmedelsproduktion som höjer produktiviteten och minskar cykeltiden.</p>

/se/programvara/about-innova/